Etikett: rättskälla

Rättskällan praxis

“I rättssystemet finns ett tungt vägande intresse av enhetlighet, att lika fall behandlas lika.” Beräknad lästid: 3 minuter. I serien om praktisk juridisk metod (kopplat framför allt till brottmål) har jag kommit till rättskällan praxis. Övriga delar i serien: Förstå och tolka lagregler Rättskällan förarbete Föreskrifter, råd och riktlinjer Granskningsyttranden och juridisk litteratur Praxis eller…

av fritidsjuristen 26 april, 2021 2

Förstå och tolka lagregler

“För att förstå innebörden och betydelsen av en bestämmelse kan det vara till god hjälp att analysera dess uppbyggnad och definiera dess olika komponenter.” Beräknad lästid: 8 minuter. Förkortningar: RB = Rättegångsbalken (lagen som reglerar domstolsprocesser); BrB = Brottsbalken (huvudlagen som innehåller straffrättsliga regler); Jag fortsätter mina inlägg om praktisk juridisk metod genom några tankar…

av fritidsjuristen 15 april, 2021 0

Rättskällan förarbete

“Förarbeten eller motiven är viktiga att studera för att skaffa sig en bild av hur en lagregel ska tolkas och tillämpas. Du kommer långt genom att lära dig att söka i propositionen som låg till grund för lagändringen.“ Beräknad lästid: 5 minuter. Förkortningar: RF = Regeringsformen (en grundlag); prop. = proposition (regeringens lagförslag till riksdagen)…

av fritidsjuristen 12 april, 2021 0