Etikett: prejudikat

Rättskällan praxis

“I rättssystemet finns ett tungt vägande intresse av enhetlighet, att lika fall behandlas lika.” Beräknad lästid: 3 minuter. I serien om praktisk juridisk metod (kopplat framför allt till brottmål) har jag kommit till rättskällan praxis. Övriga delar i serien: Förstå och tolka lagregler Rättskällan förarbete Föreskrifter, råd och riktlinjer Granskningsyttranden och juridisk litteratur Praxis eller…

av fritidsjuristen 26 april, 2021 2