Etikett: lagtolkning

Förstå och tolka lagregler

“För att förstå innebörden och betydelsen av en bestämmelse kan det vara till god hjälp att analysera dess uppbyggnad och definiera dess olika komponenter.” Beräknad lästid: 8 minuter. Förkortningar: RB = Rättegångsbalken (lagen som reglerar domstolsprocesser); BrB = Brottsbalken (huvudlagen som innehåller straffrättsliga regler); Jag fortsätter mina inlägg om praktisk juridisk metod genom några tankar…

av fritidsjuristen 15 april, 2021 0