Etikett: lagstiftningsprocessen

Rättskällan förarbete

“Förarbeten eller motiven är viktiga att studera för att skaffa sig en bild av hur en lagregel ska tolkas och tillämpas. Du kommer långt genom att lära dig att söka i propositionen som låg till grund för lagändringen.“ Beräknad lästid: 5 minuter. Förkortningar: RF = Regeringsformen (en grundlag); prop. = proposition (regeringens lagförslag till riksdagen)…

av fritidsjuristen 12 april, 2021 0