Etikett: Justitieombudsmannen

Granskningsyttrande och juridisk litteratur

“Ett rekommenderat synsätt för brottsutredande personal är att JO:s och JK:s uttalande som huvudregel ska respekteras och följas, men att dessa måste sättas i sitt sammanhang och vägas mot övriga intressen som ska iakttas, t.ex. effektivt resursutnyttjande, allmänna intressen och målsägandeintressen.” Beräknad lästid: 4 min. I serien om praktisk juridisk metod (kopplat framför allt till…

av fritidsjuristen 13 juni, 2021 0