Etikett: enhetlig rättstillämpning

Föreskrifter, råd och riktlinjer

“Föreskrifter är i regel bindande medan råd, rekommendationer och riktlinjer är understödjande för att underlätta tolkningen av lagar, förordningar och föreskrifter. Syftet är oftast att eftersträva en enhetlig rättstillämpning.” Beräknad lästid: 2 min. I serien om praktisk juridisk metod (kopplat framför allt till brottmål) har jag kommit till föreskrifter, råd och riktlinjer. Övriga delar i…

av fritidsjuristen 13 maj, 2021 0