Om

Välkommen till Fritidsjuristens blogg!

Jag heter Daniel Larson och är jurist eller med andra ord innehar juris kandidatexamen. För närvarande arbetar jag som åklagare med inriktning mot ekonomisk brottslighet.

På denna blogg kommer jag och inbjudna skribenter skriva högt och lågt om brott och straff, rättspolitik, juridik med inriktning mot straff- och straffprocessrätt. I den mån åsikter uttrycks är dessa skribenternas egna. Jag företräder inte staten eller min arbetsgivare genom denna blogg. Detta är ett rent privat skriväventyr med lite inbjudna gäster.

Mina särskilda expertområden är förundersökning, tvångsmedel och rättighetsfrågor, särskilt kopplat till Europakonventionen.

God läsning!

Daniel Larson


Om du gillar innehållet på denna blogg kan du följa mig på på Twitter (@fritidsjuristen) och LinkedIn (ekoaklagaren). Om du har frågor om juridik eller åklagarjobbet får du gärna e-posta daniel@fritidsjuristen.se eller fylla i formuläret nedan. Jag kommer använda vissa blogginlägg för att svara på frågor. OBS! Jag lämnar självklart inte juridisk rådgivning eller engagerar mig i enskilda fall, för juridisk rådgivning och biträde finns advokater och biträdande jurister (länk till Advokatsamfundet – sök advokat). I vissa fall kan man ha rätt till rättshjälp, vilket innebär att staten kan ersätta kostnaden eller del av denna, läs mer här.