Kategori: Juridik

Granskningsyttrande och juridisk litteratur

“Ett rekommenderat synsätt för brottsutredande personal är att JO:s och JK:s uttalande som huvudregel ska respekteras och följas, men att dessa måste sättas i sitt sammanhang och vägas mot övriga intressen som ska iakttas, t.ex. effektivt resursutnyttjande, allmänna intressen och målsägandeintressen.” Beräknad lästid: 4 min. I serien om praktisk juridisk metod (kopplat framför allt till…

av fritidsjuristen 13 juni, 2021 0

Föreskrifter, råd och riktlinjer

“Föreskrifter är i regel bindande medan råd, rekommendationer och riktlinjer är understödjande för att underlätta tolkningen av lagar, förordningar och föreskrifter. Syftet är oftast att eftersträva en enhetlig rättstillämpning.” Beräknad lästid: 2 min. I serien om praktisk juridisk metod (kopplat framför allt till brottmål) har jag kommit till föreskrifter, råd och riktlinjer. Övriga delar i…

av fritidsjuristen 13 maj, 2021 0

“LUL” – ungdomars särbehandling under brottsutredning

“Det krävs enligt lagstiftningen betydligt mer för att domstolen ska häkta en misstänkt under 18 år. I regel krävs misstankar om allvarlig brottslighet i kombination med starka häktningsskäl och att andra alternativ inte bedöms möjliga.” Beräknad lästid: 6 minuter. Lagen om unga lagöverträdare (LUL) Detta inlägg ger en överblick av lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser…

av fritidsjuristen 28 april, 2021 0

Rättskällan praxis

“I rättssystemet finns ett tungt vägande intresse av enhetlighet, att lika fall behandlas lika.” Beräknad lästid: 3 minuter. I serien om praktisk juridisk metod (kopplat framför allt till brottmål) har jag kommit till rättskällan praxis. Övriga delar i serien: Förstå och tolka lagregler Rättskällan förarbete Föreskrifter, råd och riktlinjer Granskningsyttranden och juridisk litteratur Praxis eller…

av fritidsjuristen 26 april, 2021 2

Hets mot folkgrupp – ett ordningsbrott

“Ur ett ordningsperspektiv känns det märkligt att enstaka hatiska och rasistiska kommentarer på sociala medier bestraffas som brott mot allmän ordning medan politiska rörelser med en rasistisk våldsideologi tillåts organisera sig, bilda opinion och demonstrera på gator och torg.” Beräknad lästid: 7 min Förkortningar: BrB = Brottsbalken (huvudlagen med straffbestämmelser) I podcasten Sista måltiden #19…

av fritidsjuristen 21 april, 2021 0

Förstå och tolka lagregler

“För att förstå innebörden och betydelsen av en bestämmelse kan det vara till god hjälp att analysera dess uppbyggnad och definiera dess olika komponenter.” Beräknad lästid: 8 minuter. Förkortningar: RB = Rättegångsbalken (lagen som reglerar domstolsprocesser); BrB = Brottsbalken (huvudlagen som innehåller straffrättsliga regler); Jag fortsätter mina inlägg om praktisk juridisk metod genom några tankar…

av fritidsjuristen 15 april, 2021 0

Rättskällan förarbete

“Förarbeten eller motiven är viktiga att studera för att skaffa sig en bild av hur en lagregel ska tolkas och tillämpas. Du kommer långt genom att lära dig att söka i propositionen som låg till grund för lagändringen.“ Beräknad lästid: 5 minuter. Förkortningar: RF = Regeringsformen (en grundlag); prop. = proposition (regeringens lagförslag till riksdagen)…

av fritidsjuristen 12 april, 2021 0