Kategori: Brott och straff

Granskningsyttrande och juridisk litteratur

“Ett rekommenderat synsätt för brottsutredande personal är att JO:s och JK:s uttalande som huvudregel ska respekteras och följas, men att dessa måste sättas i sitt sammanhang och vägas mot övriga intressen som ska iakttas, t.ex. effektivt resursutnyttjande, allmänna intressen och målsägandeintressen.” Beräknad lästid: 4 min. I serien om praktisk juridisk metod (kopplat framför allt till…

av fritidsjuristen 13 juni, 2021 0

“LUL” – ungdomars särbehandling under brottsutredning

“Det krävs enligt lagstiftningen betydligt mer för att domstolen ska häkta en misstänkt under 18 år. I regel krävs misstankar om allvarlig brottslighet i kombination med starka häktningsskäl och att andra alternativ inte bedöms möjliga.” Beräknad lästid: 6 minuter. Lagen om unga lagöverträdare (LUL) Detta inlägg ger en överblick av lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser…

av fritidsjuristen 28 april, 2021 0

Hets mot folkgrupp – ett ordningsbrott

“Ur ett ordningsperspektiv känns det märkligt att enstaka hatiska och rasistiska kommentarer på sociala medier bestraffas som brott mot allmän ordning medan politiska rörelser med en rasistisk våldsideologi tillåts organisera sig, bilda opinion och demonstrera på gator och torg.” Beräknad lästid: 7 min Förkortningar: BrB = Brottsbalken (huvudlagen med straffbestämmelser) I podcasten Sista måltiden #19…

av fritidsjuristen 21 april, 2021 0